Montáže měřidel protečeného množství vody

Provádíme montáže těchto vodoměru. Jsme držiteli Osvědčení o registraci u ČMI a zároveň držiteli živnostenského oprávnění na tuto činnost.