Vysokotlaký vodní čistič Ecofit 2007

Vysokotlaký vodní čistič Ecofit 2007 pro Ø 125 - 400 mm s čistícím dosahem v kanalizaci 80 m délky, naftový motor Kubota 33 kW, max. tlak 150 Bar, 100 l/min.. Množství vody a tlak dokáží efektivně čistit kanalizace do průměru 400mm, což je velice vhodné pro různé přípojky i větších objektů (plochy podniků). Tento přístroj je vestavěný jako nástavba v automobilu Ford Transit a proto umožňuje přístup přímo k problému, například kam se velká technika nedostane (podzemní a krytá parkoviště). Velikost tohoto přístroje již umožňuje použití speciálních trysek pro různé problémy v kanalizaci.

Ecofit 2007Ecofit 2007Ecofit při čištěníČištění kanalizaceČiště kanalizaceTryska při čiště kanalizace