Vyhledávací systém Navitrack

S pomocí tohoto systému dokážeme vyhledat a určit trasu, kudy kanalizace vede, jak hluboko se nachází a případně, kde se nachází problém, což ušetří mnoho dalších prací (například: bouracích nebo výkopových).

Obrázek znázorňuje jak pracuje systém Navitrack.