Novinka

Od prosince roku 2007 dispononujeme tímto přístrojem.

ECOFIT MODEL 2007

Tento přístroj pracuje s maximálním průtokem vody 100 litrů za minutu a s možným maximálním tlakem 150 barů, tyto předpoklady určují tento přístroj pro čištění větších průměrů kanalizací (areály, domovní přípojky, venkovní kanalizace) efektivní využití je až do průměru 400 mm. Tlak a dostatečné množství vody umožňuje využití i některých možných nástavců pro různé speciální práce v kanalizaci. Dálkové ovlávání umožňuje pracovníkovi sledovat práci přímo na místě u šachty nebo u čístícího vstupu do kanalizace, a tím předcházet případným problémům.

Ecofit 2007 Ecofit 2007 Ecofit při čištěníČištění kanalizaceČištění kanalizaceČiště kanalizaceTryska při čiště kanalizaceTryska při čištění kanalizace